Prowadzimy w systemach komputerowych:

 • księgi handlowe
 • podatkową księgę
 • przychodów i rozchodów
 • ewidencje dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego
 • ewidencje VAT

  oraz:

 • sporządzamy deklaracje podatkowe i zeznania roczne
 • sporządzamy deklaracje ZUS i przesyłamy je drogą elektroniczną
 • prowadzimy sprawy kadrowe firmy
 • sporządzamy bilanse i analizy finansowe

  Ceny usług zależne są przede wszystkim od ilości dokumentów.