mgr Elżbieta Maluszczak
STUDIA DZIENNE

ZADANIA NA ĆWICZENIA - II SEMESTR

Lista 1 - PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - EWIDENCJA VAT


Proszę ściągnąć obie części:

Lista 2 - AKTYWA TRWAŁE cz.1

Lista 2 - AKTYWA TRWAŁE cz.2 - TABELA AMORTYZACYJNA


Lista 3 - Rozrachunki z pracownikami - zadania

Lista 3 - Rozrachunki z pracownikami - druk delegacji

Lista 3 - Rozrachunki z pracownikami - rachunek do umowy-zlecenia

Lista 3 - Rozrachunki z pracownikami - umowa-zlecenie ze studentem

Lista 3 - Rozrachunki z pracownikami - wzór listy płac


Lista 4 - Materiały i towary


Lista 5 - Wynik finansowy

Lista 5 - Schemat ustalania wyniku finansowego


Lista 6 - Uproszczone formy ewidencji