mgr Elżbieta Maluszczak
STUDIA DZIENNE

ZADANIA NA ĆWICZENIA - I SEMESTR

Lista 1 - Bilans

Lista 1 - Układ bilansu

Lista 2 - Operacje bilansowe i konta bilansowe

Lista 3 - Operacje wynikowe i konta wynikowe

Lista 4 - Ewidencja analityczna